CLIMB


Tack så mycket!Tack för att du bidrog till vår studie med dina svar! Ditt bidrag är mycket viktigt.

Du kan framöver komma att bli kontaktad av någon i forskargruppen med inbjudan att genomföra mätningen av bentäthet och kroppskomposition.

Upplevde du att några frågor i formuläret gjorde att du började fundera/blev orolig kring din hälsa rekommenderar vi att du kontaktar din vårdcentral för vidare råd. Vid frågor är du även välkommen att kontakta kontaktperson för studien:

Kontaktperson:
- Fredrik Identeg, leg läkare, Doktorand
Fredrikidenteg@protonmail.com
0703381914

Ansvariga för studien:
- Mikael Sansone, överläkare, Docent i idrottsortopedi
Ortopedkliniken SU/Mölndal
43180 Mölndal

- Klara Edlund, leg psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi
Sophiahemmet Högskola
Valhallavägen 91, hus R
114 28 Stockholm